Faculty List

TEACHING STAFF

1     Mr.T.Shunmuga Sunder
2     Mrs.S.Thilagam
3     Mr.A.Rajesh
4     Mrs.P.Vinobala
5     Mrs.T.DhanaLakshmi
6     Mrs.C.Tamil Selvi
7     Ms.JV.Divya
8     Mrs.S.Thenmozhi
9     Mrs.N.Anbuthai
10   Ms.R.Thanalakshmi
11   Mrs.N.Raja Rajitha
12   Ms.K.Anushiya
13   Mrs. G.Kousalya
14   Mrs. P.Juliet Gnana Jothi
15   Mrs.P.Sudha
16   Mr.K.Vellapandian
17   Mrs.J.Shenbagam
18    Mrs.P.Meghala
19   Mrs.S.Sivamalar
20  Ms. P.Jasmine Mary
21   Mrs.V.Tamilzarasi
22   Ms. G.Raja Selvi
23   Ms.S.Getshibai
24   Mrs.M.Usha
25   Mrs.S.Valli
26   Mr.N.Ananatha Narayanan
27   Ms.J.Jasmine
28   Mrs.N.Mariya

OFFICE STAFF

31    Mrs.S.Karpagam
32   Mrs.K.Sudha
33   Mrs.L.Selvanathiya

 

OTHER STAFF

34    Mrs.Pushpam
35    Mrs.Thinesi
36    Mrs.Chandra
37    Mr.Sudhakar
38    Mr.Muthu Kumar
39    Mrs.P.Raja Lakshmi